Skip to main content

Willen jij en je gezin de woning verlaten, dan dien je het huurcontract op te zeggen.

Hoe? 
Het huurcontract opzeggen doe je met brief die je aangetekend of per e-mail verstuurd. Vermeld je naam, adres, contactgegevens en de wettelijke opzegtermijn.
Let op: Zowel de initiële huurder als de persoon die met hem gehuwd is, wettelijk samenwoont of zijn feitelijke partner is, moeten de opzegbrief tekenen.

Wil je hierbij wat hulp? Neem dan telefonisch contact op (03 750 95 30) en wij helpen je graag verder.

Opzegtermijn? 
De opzegtermijn bedraagt drie maanden. De termijn start de eerste dag van de maand die volgt op je opzegbrief.
Als je wordt opgenomen in een woonzorgcentrum, een instelling of je verhuist naar een serviceflat, dan geldt er een opzegtermijn van één maand. De huur van een garage zeg je één maand vooraf op.

Bij het overlijden van de laatste rechtmatige huurder wordt het huurcontract van rechtswege ontbonden. De nabestaanden nemen contact op met Woonpunt Waas voor verdere afspraken omtrent het ontruimen van de woning, overname nutsvoorzieningen en afgifte sleutels.

Woonpunt Waas kan het huurcontract opzeggen in volgende gevallen:

  • De huurder verwerft een eigendom.
  • De huurder komt zijn huurdersverplichtingen niet na.
  • De huurder heeft onjuiste of onvolledige verklaringen afgelegd.
  • Voor huurcontracten vanaf 1 maart 2017 kan, 9 jaar na aanvangsdatum, het huurcontract beëindigd worden als blijkt dat de huurders niet meer aan de voorwaarden voldoen.

Verhuizen vraagt heel wat regelingen. Wij helpen:

  • Vlak na ontvangst van de opzegbrief plant Woonpunt Waas een plaatsbezoek. Tijdens dit eerste plaatsbezoek krijg je persoonlijk tips over hoe je de woning moet achterlaten.
  • Op het einde van de opzegtermijn wordt tijdens een tweede plaatsbezoek een document ‘plaatsbeschrijving einde huur’ opgemaakt. Dit is het moment dat ook de sleutels worden afgegeven. De overnameformulieren gas, elektriciteit en water worden samen met een medewerker van Woonpunt Waas ingevuld.
  • Als alles geregeld is, ontvang je de eindafrekening. Dit is de op- en aftelling van het waarborgbedrag, de intrest, te veel betaalde sommen, achterstal en kosten. Eventuele huurschade wordt aangerekend volgens de tarieflijst huurschade.