Skip to main content

Woonpunt Waas verstrekt geen sociale leningen. Voor meer informatie en voor kredietverstrekkers verwijzen we graag door de website van Wonen in Vlaanderen https://www.vlaanderen.be/vlaamse-woonlening.

In het Waasland kan je hiervoor terecht bij WoonST.

Deze verzekering is gratis maar niet verplicht.

De verzekering betaalt een deel van de maandelijkse aflossing van uw lening, als u inkomensverlies hebt door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De verzekeringspremie is volledig ten laste van het Vlaamse Gewest.

Je kan op de website van Wonen in Vlaanderen meer lezen over de verzekering en de nodige formulieren vragen.