Skip to main content

Het contract dat je afsluit met Woonpunt Waas valt onder het Vlaams Woninghuurdecreet. Dat betekent dat de opzegmogelijkheden die de wet voorziet ook van toepassing zijn op het huurcontract tussen jou en Woonpunt Waas. In de ‘Vulgariserende toelichting van de Vlaamse Overheid’ lees je welke opzegmogelijkheden jij als eigenaar en Woonpunt Waas als huurder heeft.

Zowel jij als Woonpunt Waas kan het huurcontract onder bepaalde voorwaarden stopzetten. Wanneer dat gebeurt, contacteren we jou voor de opmaak van een uittredende plaatsbeschrijving en overhandiging van de sleutels. Tijdens die beschrijving vergelijken we de huidige staat van de woning, met die van bij de start. Zo kijken we samen welke zaken beschadigd zijn en of dat het gevolg is van huurschade of normale slijtage. Op die manier leggen we vast wat Woonpunt Waas nog moet herstellen, of waarvoor we jou moeten vergoeden.

Aan het einde van de opzegperiode geeft Woonpunt Waas je de sleutels van de woning terug. Daarmee komt dan echt een einde aan de huurovereenkomst. Jij en Woonpunt Waas hebben vanaf dan geen rechten of verplichtingen meer tegenover elkaar.