Skip to main content

Nieuw vanaf 2024

Vanaf 18 maart 2024 moeten nieuwe kandidaat-huurders voor een sociale woning zich online inschrijven via een centraal inschrijvingsregister (CIR) voor Vlaanderen. Ook een bestaand inschrijvingsdossier inkijken en aanpassen, gebeurt vanaf dan online. Meld je hiervoor aan bij www.vlaanderen.be/sociaalhuren.

Ben je nog niet ingeschreven?

Vanaf 18 maart 2024 kan je zelf online inschrijven. Je start je dossier volledig zelf op, digitaal en veilig. Registreer je via www.vlaanderen.be/sociaalhuren. Dit kan via Itsme op je smartphone of via je eID-kaart (=elektronische identiteitskaart) op je computer.

Ben je al ingeschreven? actualiseer je dossier!

In maart 2024 heb je een brief ontvangen van Woonpunt Waas met de vraag je dossier online te actualiseren. Het is belangrijk dat je dit in orde maakt. Wie dit niet doet kan geschrapt worden van de wachtlijst.

Online bevestigen kan via Itsme op je smartphone of met je eID-kaart (= elektronische identiteitskaart) op een computer. In deze brochure vind je meer informatie hierover.

Lukt het inschrijven of actualiseren niet? Of heb je hierover een vraag? Stuur een e-mail naar ikwilhuren@woonpuntwaas.be of bel tussen 9 en 12 uur naar het nummer 03/750 95 30 (keuze 2).

Wie moet aan de voorwaarden voldoen?

De toekomstige huurder en de partner (gehuwde of feitelijke) of de wettelijke samenwoner, moeten aan de voorwaarden voldoen. Enkel deze personen worden als (kandidaat-)huurder beschouwd.

Alle andere personen die mee de woning willen betrekken (bv. kinderen, ouders, een broer of zus) moeten niet aan deze voorwaarden voldoen.

Bij de toewijzing van een woning worden de toelatingsvoorwaarden opnieuw getoetst.

1e voorwaarde: Leeftijd

Je bent ouder dan 18 jaar.
Ben je jonger dan 18 jaar dan kan je enkel inschrijven/huren als je ontvoogd bent, zelfstandig woont of begeleid wordt door een erkende dienst of een OCMW.

2e voorwaarde: Verblijf

Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.
Ben je ingeschreven in het wachtregister? Dan kan je niet inschrijven.

3e voorwaarde: Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, IVT (=inkomensvervangende tegemoetkoming), leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en de partner (gehuwde of feitelijke) of de wettelijke samenwoner, telt mee.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.

Als het inkomen de inkomensgrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidig inkomen.

Hoe hoog mag het inkomen zijn? De inkomensgrens in 2024 is:

 • 29.515 euro voor een alleenstaande
 • 31.987 euro voor een alleenstaande met handicap
 • 44.270 euro voor de anderen
 • 2.475 euro verhoging per persoon ten laste

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer? We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen. Was het inkomen van het jaar van je meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdien je nu minder, dan kijken we naar je inkomen in minstens drie van de afgelopen zes maanden.

4e voorwaarde: Geen eigendom

De regels rond eigendom zijn streng.

Je mag helemaal geen woning of bouwgrond bezitten. Zelfs als je maar een paar procent volle eigendom of vruchtgebruik bezit, mag dit niet. Je mag ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik gaf, kom je niet langer in aanmerking. Deze regels gelden in het binnen- en buitenland.

Kreeg je een woning of bouwgrond, bijvoorbeeld door een erfenis, of heb je een eigendom met je ex-partner, dan zijn er uitzonderingen mogelijk. Heb je hierover vragen, neem dan contact op.

Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent.

5e voorwaarde: Middelentoets

De middelentoets is een nieuwe inschrijvings- en toelatingsvoorwaarde, die geldt voor nieuwe (potentiële) kandidaat-huurders vanaf 1 januari 2024.

Naast het inkomen zal Woonpunt Waas ook het vermogen van een (potentiële) kandidaat-huurder moeten toetsen, namelijk de positieve saldi op spaar-, betaal-, termijn- en effectenrekeningen. Deze mogen een bepaalde grens niet overschrijden. Deze grens komt overeen met de bestaande inkomensgrens (2024), namelijk:

 • 29.515 euro voor een alleenstaande
 • 31.987 euro voor een alleenstaande met handicap
 • 44.270 euro voor de anderen
 • 2.475 euro verhoging per persoon ten laste

 

Er kunnen specifieke voorkeuren opgegeven worden, nl.:

 • Heb je een kamer op overschot nodig?
 • Heb je een lift nodig?
 • Type: woning / appartement
 • Ligging: je kan kiezen één of meerdere deelgemeentes (je kan niet kiezen voor een bepaalde wijk, straat of gebouw)

Schrijf zo ruim mogelijk in.

Bij inschrijving duid je de toekomstige initiële huurder(s) aan. Deze aanduiding is definitief.
De keuze van de initiële huurder(s) kan later een belangrijke rol spelen, bv. op gebied van woonzekerheid. Meer hierover lees je op deze website bij vraag en antwoord.