Skip to main content

Stap 1: De formule

De huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen, de gezinskorting, de patrimoniumkorting, de energiecorrectie en de marktwaarde van je woning. Telkens per 1 januari ontvang je de aangepaste huurprijs voor dat jaar.

1/54 van het inkomen (*)

Wiens inkomen?
Het inkomen van alle meerderjarige gezinsleden wordt volledig meegerekend.

Uitzonderingen:

 • het inkomen van gezinsleden die nog kinderbijslag genieten wordt niet meegeteld
 • het inkomen van de familieleden van de eerste, tweede en derde graad van de huurder die erkend zijn als ernstig gehandicapt wordt in 2024 met 14.865,77 euro verminderd. Hier wordt bedoeld: kinderen, (groot)ouders, (achter)kleinkinderen, broer/zus, neef/nicht, oom/tante van de huurder.

Inkomen van welk jaar?
Er wordt rekening gehouden met de inkomsten op je laatst beschikbare aanslagbiljet. Het is dus mogelijk dat er binnen één gezin aanslagbiljetten van meerdere inkomensjaren gebruikt zullen worden. Het referentie-inkomen wordt geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van de maand juni van het jaar dat aan de toepassing ervan voorafgaat.

Heb jij of je gezin geen referentie-inkomen, dan kijken we naar het huidige inkomen.

Gezinskorting

De bedragen voor 2024 zijn:

 • Een enkele korting (22 euro in 2024)
  • per kind ten laste
  • per persoon met invaliditeit
 • Een halve korting (11 euro in 2024)
  • per kind ten laste dat niet bij jou gedomicilieerd is maar wel op regelmatige bij jou verblijft (**)
 • Een dubbele korting (42 euro in 2024)
  • per familielid van de eerste, tweede en derde graad van de huurder die erkend is als ernstig gehandicapt. Hier wordt bedoeld: kinderen, (groot)ouders, (achter)kleinkinderen, broer/zus, neef/nicht, oom/tante van de huurder.

(*) Als het inkomen van de huurder meer bedraagt dan de toepasselijke inkomensgrens, wordt het inkomensaandeel verhoogd naar 1/53 (tot 125% van de inkomensgrens), 1/52 (tot 150%) of 1/51 (hoger dan 150%).

(**) Om deze korting te krijgen moet een verklaring op eer regelmatig verblijf aan Woonpunt Waas bezorgd worden. Dit document moet door beide ouders getekend zijn.

Patrimoniumkorting

De patrimoniumkorting is een korting op basis van je woning en wordt bepaald door de marktwaarde van je woning. Hoe lager de marktwaarde, hoe hoger de patrimoniumkorting.

Energiecorrectie

De energiecorrectie is een toeslag voor energiezuinige woningen.
De laatste jaren stelt de Vlaamse Overheid steeds strengere isolatie-eisen aan nieuwe woningen en bij verbouwingen. Dit is uiteraard goed voor je portemonnee omdat je minder energie verbruikt voor je verwarming en je warm water. Maar energiezuinige woningen kosten meer. Daarom wordt een stukje van die kosten doorgerekend in de maandelijkse huurprijs. Dit wordt ‘energiecorrectie’ genoemd.

Hoe wordt de energiecorrectie bepaald?
Vanaf 2006 wordt er voor iedere nieuwe woning een ‘EPB’-verslag gemaakt. Een EPB-verslag meet de energieprestatie van je woning. Hoe lager het cijfer, hoe beter. De Vlaamse Overheid houdt deze documenten bij en berekent de energiecorrectie voor alle huisvestingsmaatschappijen.

Voor wie?
De energiecorrectie geldt enkel voor woningen die gebouwd zijn na 2006.

De marktwaarde van je woning

De marktwaarde van de sociale huurwoning is de prijs die een huurder voor een vergelijkbare woning op de private huurmarkt zou betalen. De Vlaamse Overheid stelt hiervoor een ‘tool’ ter beschikking, de huurschatter. De sociale huisvestingsmaatschappij is verplicht deze tool gebruiken.

Hoe wordt de marktwaarde bepaald? Het tool (= huurschatter) werkt op basis van een 15-tal woningkenmerken. Zo is bijvoorbeeld de ligging van je woning belangrijk: een in het centrum gelegen woning – dicht bij winkels, scholen en cafés – is duurder dan dezelfde woning op een andere plaats. Ook het woningtype en het aantal slaapkamers spelen een rol. Heb je een tuin of terras? Beschik je over een parkeerplaats of fietsenberging? Het heeft invloed op de marktwaarde.

Hoe heeft de marktwaarde invloed op mijn huurprijs?
De marktwaarde heeft invloed op de patrimoniumkorting, de maximale huur en de minimale huur van jouw woning.

 • Hoe hoger de marktwaarde, hoe lager de patrimoniumkorting.
 • Hoe hoger de marktwaarde, hoe hoger de maximale huur.
 • Hoe hoger de marktwaarde, hoe hoger de minimale huur.

STAP 2: DE BEGRENZING

 • Is de uitkomst hoger dan de maximale huur? Dan wordt de huur beperkt tot de maximale huur.
 • Is de uitkomst van stap 1 lager dan de minimale huur? Dan wordt je huur opgetrokken tot de minimale huur.
 • Valt de uitkomst van stap 1 tussen de maximale en de minimale huur? Dan is dit de huur die je aangerekend wordt. Opmerking: de energiecorrectie wordt bovenop de minimale huur gerekend.

STAP 3: JOUW HUURPRIJS

Te betalen huurprijs = de huurprijs + huurlasten + eventuele garage/standplaats

De huurlasten vermeld op je berekening, is de afrekening van de werkelijke kosten met betrekking tot 2023. Er volgt dus geen afrekening meer.

Huurlasten zijn algemene kosten zoals het elektriciteitsverbruik in de gemeenschappelijke gang, het onderhoud van je centrale verwarming, het ruimen van de putten, het onderhoud van de lift, de ophaling van afvalcontainers, de verzekering …

Je betaalt elke maand 1/12de van de totale huurlasten van het voorgaande jaar, samen met de maandelijkse huurprijs.

In het Besluit Vlaamse Codex Wonen (bijlage 27) wordt bepaald wie wat aangerekend wordt.

Je betaalt de huishuur voor de 10e van elke maand.

Tip: Laat de huishuur elke maand automatisch overschrijven. Dit heet een doorlopende betalingsopdracht. Maak zelf een doorlopende opdracht online aan of vraag een medewerker van de bank om je hierbij te helpen.

Het rekeningnummer van Woonpunt Waas is BE10 4153 0745 0104.

Gebruik voor elke storting de gestructureerde mededeling (ook OGM-nummer genoemd). Dit nummer vind je op je huurberekening.

Neem zo snel mogelijk contact op met onze medewerkers. We gaan samen met jou op zoek naar een oplossing.  Mogelijk kom je in aanmerking voor een afbetalingsplan.

Bel 03/750 95 30 of stuur een e-mail naar betalingen@woonpuntwaas.be.

 

Neem bij verandering altijd contact op. Bel naar 03/750 95 30 of stuur een e-mail naar ikbenhuurder@woonpuntwaas.be.

Je kan een huurprijsherziening aanvragen:

 • bij een gezinswijziging
 • als iemand van je gezin op pensioen gaat
 • als je inkomen gedurende drie opeenvolgende maanden met minstens 20% gedaald is ten opzichte van het gezinsinkomen op je berekening