Skip to main content
 • verlucht en ventileer, zet verluchtingsroosters altijd open
 • voorkom verstoppingen in de woning door afvoeren en dakgoten vrij te houden.
 • reinig de filter van de regenwaterpomp
 • poets de woning grondig
 • ruim regelmatig op en hou geen onnodige zaken bij
 • controleer regelmatig rookmelders en eventueel de CO-melder
 • verwijder mos
 • maak de dakgoten leeg
 • strijk houten ramen om de twee jaar in met houtbeits (beits is gratis af te halen)
 • maak roosters van ramen en ventilatie schoon
 • ontkalk regelmatig de kranen
 • draai elk jaar de waterkraan aan de teller en de afsluitkraantjes even open en dicht
 • controleer de waterleiding regelmatig op lekken
 • controleer regelmatig de siliconen van het bad, de douche en de gootsteen en vervang indien nodig
 • hou leidingen en tellers vorstvrij
 • smeer sloten en scharnieren
 • verwarm regelmatig
 • gebruik de thermostaat correct, vervang de batterijen wanneer nodig
 • controleer de druk op de verwarmingsinstallatie op druk, ‘steek water bij’ indien nodig (1,5 bar is ideaal)
 • technische installaties die een specifiek onderhoud vragen, zoals zonneboilers, warmtepompen… moeten worden onderhouden
 • Als huurder ben je verplicht om Woonpunt waas steeds onmiddellijk op de hoogte te brengen van schade, ook als die schade een gevolg is van slijtage door ouderdom. Dit noemen we ‘meldingsplicht’
 • Je bent verplicht de aannemer in de woning toe te laten op eenvoudig verzoek
 • Is er een private tuin verbonden aan jouw woning, dan sta je zelf in voor het onderhoud hiervan.
 • Vermijd overlast bij de buren door het gras tijdig te maaien en de beplantingen te snoeien.
 • Snoei- en groen afval composteer je volgens de regels van de kunst of breng je naar het containerpark.
 • Het verbranden van afval in de tuin is ten strengste verboden.
 • Zorg dat er voldoende groen in je tuin aanwezig is (bij voorkeur is het grootste deel onverhard).
 • Breng geen extra verhardingen aan en wijzig de aanleg van de tuin niet zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.
 • Parkeer geen voertuigen in de (voor- en zij)tuin.
 • Het aanplanten van snelgroeiende en hoog-groeiende beplanting (hoger dan 2 meter) telt als een grote aanpassing aan de woning en is enkel toegelaten op basis van een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.
 • Maak afspraken met je buren over het snoeien van gemeenschappelijke hagen. Wanneer er geen afspraken zijn tussen jou en je buur, is de basisregel dat elke buur zijn kant van de haag snoeit.

Om de onderhoudstaken te verdelen tussen jou als huurder en ons als eigenaar/verhuurder hanteren wij de ZieZo-brochure. Deze brochure is een gids bij het onderhoud van en de herstellingen aan de woning. Het geeft richtlijnen wanneer jij als huurder verantwoordelijk bent voor het onderhoud of het herstel of wanneer je ons als verhuurder contacteert. Je kan deze brochure ook op papier aanvragen bij Woonpunt Waas.

Als huurder word je verwacht zorg te dragen voor je woning en het gebouw. Het Reglement van inwendige orde (RIO) bepaalt onder andere ‘wat mag’ en ‘wat niet mag’.

Woonpunt Waas heeft voor jouw centrale verwarming een onderhoudscontract afgesloten met een aannemer. Dit onderhoudscontract omvat onderhoud en pechverhelping.

Heb je een probleem met je verwarmingsketel, neem dan rechtstreeks contact op met deze aannemer. Welke aannemer instaat voor jouw ketel vind je terug op de sticker op je ketel. Je hoeft de huisvestingsmaatschappij niet te verwittigen.

Je verwarmingsinstallatie wordt om de 2 jaar onderhouden en gecontroleerd volgens de wettelijke bepalingen. De kosten hiervan worden doorgerekend in de maandelijkse huurlasten.

Radiatoren, leidingen en de thermostaat vallen niet onder dit onderhoudscontract. Je dient dus zelf de radiotoren te ontluchten, de batterijen in je thermostaat te vervangen en de druk op je verwarmingsinstallatie te controleren (1,5 bar).

Heb je een ander verwarmingssysteem (bv. een gaskachel) in jouw woning, dan ben jij verantwoordelijk voor het onderhoud van dit verwarmingssysteem, tenzij dit toestel eigendom is van de huisvestingsmaatschappij. In dat geval gebeurt het onderhoud door een externe erkende firma. De kosten hiervan worden doorgerekend in de maandelijkse huurlasten.

Goed werkende rookmelders in je woning zijn zeer belangrijk. We geven je enkele tips:

 • Test regelmatig de werking door op de testknop te drukken
 • Hou de rookmelder stofvrij (regelmatig stofzuigen)
 • Schilder de melders nooit mee
 • Is je rookmelder kapot of heeft de batterij het begeven? De batterij is niet vervangbaar. Neem contact op met Woonpunt Waas. Je kan de kapotte rookmelder inruilen voor een nieuw exemplaar.

Heb je een gaskachel in je woning? Een goed werkende CO-melder is erg belangrijk!

 • Test regelmatig de werking door op de testknop te drukken
 • Hou de CO-melder stofvrij (regelmatig stofzuigen)
 • Schilder de melder nooit mee
 • Is je CO-melder kapot of heeft de batterij het begeven? De batterij is niet vervangbaar. Neem contact op met Woonpunt Waas. Je kan de kapotte melder gratis inruilen voor een nieuw exemplaar

Vóór je een defect meldt, kijk je eerst na of de herstelling door de huurder of de verhuurder dient te gebeuren.

Neem daarna contact op. Dat kan op verschillende manieren

Een verstopping is vervelend en de kosten van ontstopping zijn voor jouw rekening.
Deze tips helpen je een verstopping te voorkomen:

 • Spoel volgende zaken nooit door je toilet of afvoer: keukenafval, luiers, frituurolie, vochtige doekjes, kattenbakvulling of ander afval.
 • Giet geen bacteriedodende producten zoals zeep, detergent, desinfecterende middelen en antibiotica in de afvoer.
 • Zorg dat aflopen, goten, klokroosters, enz. vrijgehouden worden.
 • Laat je septische put tijdig ledigen. Indien jouw woning deel uitmaakt van een woningcomplex, dienen hierover afspraken gemaakt te worden met de buren. In sommige woningcomplexen organiseert de woonmaatschappij de ruiming en worden de kosten doorgerekend.

Je mag geen schotelantenne bevestigen op de gebouwen van Woonpunt Waas. In het verleden was deze mogelijkheid er in sommige gevallen wel. Daarom zie je hier en daar nog een schotelantenne hangen. De eigenaars van deze antennes moeten een toelatingsbewijs van de huisvestingsmaatschappij kunnen voorleggen.

In sommige nieuwbouwprojecten is het plaatsen van schotelantennes voorzien van bij het ontwerp.

Hou altijd rekening met de bepalingen van het reglement van inwendige orde (RIO).

Zo mag je bijvoorbeeld nooit boren in de gevel. Aan het einde van de huurperiode moet de woning in dezelfde staat zijn als bij het begin.
Aanpassingswerken moet je altijd aanvragen, ze zijn niet toegestaan zonder een schriftelijke toelating van de woonmaatschappij. Als je werken uitvoert zonder toestemming, kan de woonmaatschappij eisen dat je alles terug in de oorspronkelijke staat brengt.

Aan elektrische-, gas- en waterleidingen en telefoon- en kabeldistributie mag je niets veranderen. Dit is van belang voor jouw veiligheid en die van de andere huurders.

Je mag enkel een tuinhuis plaatsen als dit bij het einde van de huurperiode eenvoudig te verwijderen is. Dat betekent dat je er geen elektriciteit naartoe mag trekken, dat er geen metselwerk aan te pas mag komen en dat je geen betonnen vloer mag gieten. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de afbraak van het tuinhuis.
Bovendien moet je tuinhuis in regel zijn met de gemeentelijke reglementering. Meer informatie hierover vind je bij de gemeentelijke diensten.

In normale omstandigheden kan Woonpunt Waas geen herstellingen uitvoeren aan het verhuurde goed zonder jouw toestemming. De huurder heeft immers recht op ongestoord genot van de woning.

Als de woning tijdens de huurperiode een noodzakelijke herstelling nodig heeft die niet kan wachten tot na het einde van de huur, moet je die toestaan, ook als dit voor ongemakken zorgt en zelfs als daardoor een deel van de woning tijdelijk onbruikbaar is.

Als de herstellingen meer dan 30 dagen duren, zal de huurprijs verminderd worden evenredig met de duur en de grootte van het ongemak.

Door te ademen, te koken, te poetsen en te douchen komt er veel vocht vrij in je huis. Een gemiddeld gezin kan tot 15 liter vocht per dag produceren, wat ongeveer gelijk staat met anderhalve emmer water!
Op zich is dat vocht geen probleem. Het wordt wél een probleem als het niet wordt afgevoerd. Wanneer het vocht zich ‘vastzet’ op koude oppervlakken zoals ramen, muren of plafonds, kan dat aanleiding geven tot condensatie en zelfs schimmels. Schimmels kunnen een gevaar vormen voor je gezondheid en kunnen in het ergste geval problemen veroorzaken zoals astma en allergieën. Vergeet dus niet te ventileren en te verluchten!

Door te ventileren laat je voortdurend verse lucht binnen en voer je vuile lucht af. Ventileren doe je 24 uur per dag. Laat ventilatieroosters altijd open staan of zet ramen op een kier.

Door te verluchten zorg je ervoor dat er op korte tijd veel frisse lucht binnenkomt. Verluchten doe je door je ramen of buitendeuren open te zetten. Verlucht vooral extra goed tijdens en na het koken, douchen of baden, drogen van was, strijken, schoonmaken, na een feestje of na het slapen.

Je hoort wel eens dat verluchten energieverspilling is omdat je dure, warme lucht laat ontsnappen. Dat is niet correct: verluchten brengt vochtige lucht naar buiten en drogere lucht naar binnen. Het opwarmen van verse, droge lucht kost minder energie en gaat veel sneller dan het opwarmen en warm houden van vochtige lucht.