Skip to main content

Klachten

Eerste contactpunt: Woonpunt Waas

Heb je een klacht over onze dienstverlening of over een bepaalde dienst? Bezorg ons jouw klacht. We zoeken samen een oplossing. We sturen je binnen de tien dagen een ontvangstbevestiging. Je krijgt je antwoord maximaal 45 dagen nadat je van ons een ontvangstbevestiging ontving. Je kan een brief of e-mail sturen met als titel ‘klacht’ of gebruik hiervoor het klachtenformulier.

Let wel dat een melding van feiten, informatievragen en suggesties niet als een klacht wordt beschouwd in de zin van deze procedure. Als je bijvoorbeeld een technisch mankement ondervindt in je woning, dan meld je het defect. Als de herstelling van het mankement na herhaalde meldingen uitblijft en de herstelling valt ten laste van Woonpunt Waas, dan kun je wel een klacht neerleggen.

De ombudsdienst

Soms kunnen (kandidaat-)huurders en sociale verhuurders het niet eens worden over bepaalde problemen. Om daaraan te verhelpen voorziet de Vlaamse overheid een laagdrempelige procedure. Meer informatie vind je hier op de website van Wonen Vlaanderen.

Het vredegerecht

Je kan ook onmiddellijk naar de vrederechter stappen. Er zijn twee mogelijkheden: de verzoeningspoging of de gerechtelijke procedure. Een poging tot verzoening is gratis en je hebt niet meteen een advocaat nodig. Hoe je dit aanpakt lees je in de toelichting bij het huurcontract.

Verhaalrecht

In een aantal gevallen kan de (kandidaat)-huurder bij de ’toezichthouder van de Vlaamse overheid’ een bijzondere klachtprocedure starten tegen een beslissing van de verhuurder. Dit is het zogenaamde ‘verhaalrecht’.

Een (kandidaat-)huurder kan een verhaalprocedure opstarten tegen de beslissing om:

  1. een woning toe te wijzen aan een andere kandidaat-huurder
  2. geen versnelde toewijzing toe te staan
  3. niet het actueel beschikbaar inkomen te hanteren voor controle van het inkomen
  4. de kandidaat-huurder te schrappen
  5. een toewijzing te weigeren
  6. hem niet in te schrijven
  7. iemand niet te laten toetreden
  8. de voorkeur inzake ligging, type en maximale huurprijs te weigeren
  9. hem niet op te nemen in het referentiebestand van de Vlaamse huurpremie
  10. de door de kandidaat opgegeven reden voor weigering van een aanbod niet als gegrond te beschouwen