Skip to main content

Ik wil huren

1 – Eerste contact
Bij een eerste contact met de eigenaar (telefonisch of per mail) wordt toelichting gegeven over de voorwaarden waaraan het aangeboden pand moet voldoen enerzijds en de voordelen voor de eigenaars anderzijds.

2 – Bij eerste (verkennende) interesse van eigenaar : opmaak woningfiche

  • Ligging van het pand / adres
  • Bouwjaar
  • Foto’s interieur/exterieur
  • Grondplan
  • EPC / energiescores (indien beschikbaar)
  • Isolatiewaarden, enz.
  • Conformiteitsattest (indien beschikbaar)

3 – Richtinggevende huurprijs
Na ontvangst van info van de eigenaar wordt adhv de huurschatter de marktwaarde bepaald en per mail wordt aan de eigenaar een richtinggevende huurprijs voorgesteld. De eigenaar dient per kerende mail te bevestigen dat hij verdere interesse blijft behouden.

4 – Afspraak voor bezichtigen bestaand beschikbaar pand en verdere kennismaking
Na gedetailleerde bezichtiging (met focus op conformiteitsvoorwaarden):
– Akkoord over definitief voorstel van huurprijs + huurlasten
– Afspraken mbt eventuele vereiste aanpassingswerken
– Afspraken mbt aanvang huurovereenkomst en termijn
– Indien nog niet aanwezig : afspraak maken over aanleveren conformiteitsattest en epc
– In geval van nieuwbouwproject in oprichting : overleg op basis van plannen/lastenboek

5 – Beslissing directiecomité
– Akkoord over inhuring van onmiddellijk beschikbaar pand.
– Akkoord over opmaak intentieverklaring indien eerst vereiste aanpassingswerken dienen te worden uitgevoerd, alvorens tot inhuring kan overgegaan worden.
– In geval van op te richten nieuwbouw: akkoord over opmaak intentieverklaring tot inhuring van het pand na oplevering.

6 – Opmaken hoofdhuurovereenkomst
Huurovereenkomst wordt opgemaakt volgens voorgeschreven model van Wonen Vlaanderen.
Ondertekening, bij voorkeur elektronisch.

7 – Pand opgeven voor opname in brandverzekeringspolis
Gegevens doorgeven aan medewerker verzekeringen

8 – Pand opnemen in planning voor onderverhuur
Gegevens pand doorgeven aan medewerkers verhuringen

9 – Gegevens doorgeven aan boekhouding ifv betaling huur

10 – Intredende plaatsbeschrijving
– Tegensprekelijke plaatsbeschrijving wordt opgesteld door aangeduide beëdigd landmeter, kosten worden gedeeld door eigenaar en hoofdhuurder.
– Plaatsbeschrijving dient niet ondertekend te worden (cfr clausule in hoofdhuurcontract waardoor verplichting tot ondertekening is volbracht).
– Plaatsbeschrijving wordt uitgevoerd binnen de maand van eerste verhuring (bij voorkeur zonder bewoning door onderverhuurder).
– Plaatsbeschrijving bij intrede hoofdhuurder vormt tevens basis plaatsbeschrijving bij eerste onderverhuring.

11 – Overnamedocumenten water, gas en elektriciteit en
Sleuteloverhandiging:
– Na afspraak met eigenaar worden overnameformulieren ondertekend.
– Sleuteloverhandiging (minimaal 3 stuks van elke sleutel).