Skip to main content

1 – Eerste contact
Bij een eerste contact met de eigenaar (telefonisch of per mail) wordt toelichting gegeven over de voorwaarden waaraan het aangeboden pand moet voldoen enerzijds en de voordelen voor de eigenaars anderzijds.

2 – Bij eerste (verkennende) interesse van eigenaar : opmaak van een woningfiche:

  • Ligging van het pand / adres
  • Bouwjaar
  • Foto’s interieur/exterieur
  • Grondplan
  • EPC / energiescores (indien beschikbaar)
  • Isolatiewaarden, enz.
  • Conformiteitsattest (indien beschikbaar)

3 – Richtinggevende huurprijs
Na ontvangst van info van de eigenaar wordt adhv de huurschatter de marktwaarde bepaald en per mail wordt aan de eigenaar een richtinggevende huurprijs voorgesteld. De eigenaar dient per kerende mail te bevestigen dat hij verdere interesse blijft behouden.

4 – Afspraak voor bezichtigen bestaand beschikbaar pand en verdere kennismaking
Na gedetailleerde bezichtiging (met focus op conformiteitsvoorwaarden):
– Akkoord over definitief voorstel van huurprijs + huurlasten
– Afspraken mbt eventuele vereiste aanpassingswerken
– Afspraken mbt aanvang huurovereenkomst en termijn
– Indien nog niet aanwezig : afspraak maken over aanleveren conformiteitsattest en epc
– In geval van nieuwbouwproject in oprichting : overleg op basis van plannen/lastenboek

5 – Beslissing directiecomité
– Akkoord over inhuring van onmiddellijk beschikbaar pand.
– Akkoord over opmaak intentieverklaring indien eerst vereiste aanpassingswerken dienen te worden uitgevoerd, alvorens tot inhuring kan overgegaan worden.
– In geval van op te richten nieuwbouw: akkoord over opmaak intentieverklaring tot inhuring van het pand na oplevering.

6 – Opmaken hoofdhuurovereenkomst
Huurovereenkomst wordt opgemaakt volgens voorgeschreven model van Wonen Vlaanderen.
Ondertekening, bij voorkeur elektronisch.

In geval de huur een nieuwbouwpand betreft, dan wordt de huurovereenkomst in een authentieke akte verleden bij de notaris van de eigenaar.

7 – Intredende plaatsbeschrijving
Binnen de eerste maand van de verhuring wordt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgesteld door een beëdigd landmeter. De kosten worden gedeeld door eigenaar en Woonpunt Waas.

8 – Overnamedocumenten water, gas en elektriciteit en
Sleuteloverhandiging:
– Na afspraak met eigenaar worden overnameformulieren ondertekend.
– Sleuteloverhandiging (minimaal 3 stuks van elke sleutel).