Skip to main content

Woonpunt Waas stuurt je een voorlopige toewijzingsbrief wanneer je aan de beurt bent voor het huren een woning. Na bezichtiging van de woning kan je het aanbod aanvaarden of weigeren.

Wil je de woning huren? Dan volgen nog enkele belangrijke stappen:

  • We controleren opnieuw of je nog steeds aan de 5 voorwaarden voldoet.
  • We berekenen je huurprijs, de huurlasten en de waarborg.
  • Je toewijzing wordt voorgelegd op het directiecomité.
  • De huurovereenkomst wordt opgemaakt. Jij en je partner ondertekenen de huurovereenkomst.
  • Je betaalt de waarborg of je maakt de waarborgregeling in orde.
  • We contacteren je als de sleutel beschikbaar is.

​​​​​​Meer informatie over waarborg, huurprijs, verzekering … lees je op de webpagina ‘ik ben huurder’.

Eerste aanbod

Woonpunt Waas stuurt je een voorlopige toewijzingsbrief wanneer je aan de beurt komt voor een woning. Je kan de woning bekijken. Binnen de 5 dagen moet je het aanbod aanvaarden of weigeren. Vind je de woning niet goed? Dan weiger je het aanbod.

Tweede aanbod
Weiger je ook een tweede aanbod? Dan schrappen we je van de wachtlijst. Als je toch graag bij Woonpunt Waas wil huren, moet je opnieuw inschrijven en kom je opnieuw onderaan de wachtlijst.

Gegronde reden van voor weigering
Misschien heb je een goede reden waarom je de woning niet wil of waarom je op dit moment niet kan verhuizen:

Je verblijft momenteel in het ziekenhuis of in de gevangenis.
Je hebt net een private huurovereenkomst afgesloten.
Je bent inwonend mantelzorger voor één van je ouders.
Je bent zwanger.

Dit zijn redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen. Als je dat bewijs levert, dan bekijken we of dit een gegronde weigering is of niet.

Verlies ik mijn huurpremie?
De huurpremie van Wonen Vlaanderen of de Gemeentelijke huursubsidie, wordt onmiddellijk en definitief stopgezet bij een eerste weigering of als je niet reageert.