Skip to main content

Sociale koopwoningen worden gebouwd door sociale woonmaatschappijen. Ze zijn tot een kwart goedkoper dan gelijkaardige eengezinswoningen en appartementen van private projectontwikkelaars of bouwpromotoren.

Waarom kunnen sociale koopwoningen goedkoper worden aangeboden?
Voor deze woningen geldt een BTW-tarief van 6% in plaats van 21%. Dat is een besparing van 15%!
Daarnaast wordt geen winst nagestreefd. Dit geeft nog een bijkomende vermindering.

Wie is de doelgroep?
Sociale koop richt zich vooral naar alleenstaanden en gezinnen die louter op eigen financiële kracht en zonder een steuntje in de rug de opstap naar een eigen woning wensen te maken. Sociale koop biedt hen de kans om een betaalbare en kwalitatieve woning te kopen.

En nog een voordeel
De kopers van een sociale koopwoning kunnen aanspraak maken op een sociale lening van de Vlaamse overheid aan uiterst gunstige voorwaarden, en vaak tot 100% van het aankoopbedrag. In de meeste gevallen is een eigen inbreng van de sociale koper of ontlener dus niet nodig.

 

Het werkgebied van Woonpunt Waas is uitgestrekt over de 19 deelgemeenten van Sint-Gillis-Waas, Stekene, Zwijndrecht, Kruibeke en Beveren. Je kan je inschrijven voor 1 of meerdere deelgemeentes. Niet in elke deelgemeente zijn momenteel concrete bouwplannen. Een overzicht:

In ontwikkeling:

Beveren, Floralaan – bouw van 9 koopwoningen

Rupelmonde, Broekstraat – bouw van +/- 10 koopwoningen

Beveren, Haasdonkbaan – bouw van 3 koopwoningen

Melsele, Farnèse, 16 BEN woningen

In deze verkaveling bouwen we in een eerste fase de loten 25 tot en met 28, de loten 46 tot en met 52 en de loten 83 tot en met 87.  Er is nog een tweede en derde fase voorzien in deze verkaveling nadat deze gezinswoningen afgewerkt zijn.
Het zijn BEN woningen met een tuin en staanplaats voor de wagen. De woningen hebben een bewoonbare oppervlakte tussen 140m2 en 175m2. Het zijn doorzonwoningen met 3 verdiepingen en 3 zeer grote slaapkamers zodat ze zeer eenvoudig kunnen worden omgevormd naar woningen met 5 slaapkamers. Ze beschikken over een badkamer en een doucheruimte. Op elk verdieping is er een berging. Elke woning heeft een tuin, fietsenstalling en autostaanplaats. Voor dit project is de bouwaanvraag in voorbereiding.

Kruibeke, Mercator – bouw van 10 BEN woningen

Op de vroegere site van rusthuis Mercator in de Gravin Margaretalaan en de Robrecht De Frieslaan in Rupelomde worden 10 sociale koopwoningen gebouwd.  De woningen in de Robrecht De Frieslaan worden in dezelfde lijn gebouwd als de naastgelegen service flats.  Ze hebben een plat dak en zijn voorzien van zonnepanelen. In de Gravin Margaretalaan wordt de bouwlijn iets naar achteren geplaatst ten opzichte van de naastgelegen bebouwing.  Hier hebben de woningen een speels zaagdak, ook voorzien van zonnepanelen.
Door de inplanting hebben alle woningen een private parkeerplaats en voortuintje.  In de tuinen is telkens een ruime private tuin-& fietsberging voorzien die toegankelijk is via een voet- & fietsweg.  Deze is bereikbaar via de trage weg, die door de gemeente voorzien wordt tussen de Geerard De Cremerstraat en de Gravin Margaretalaan.  Het zijn doorzonwoningen met open keuken, waarbij ruimtelijkheid en licht voorop staat.  Vanuit de leefruimtes is er maximaal contact met de tuin.  Op de verdieping zijn er 3 slaapkamers voor 5 personen.  Zowel op het gelijkvloers als op de verdieping is er voldoende bergruimte voorzien.
De woningen zijn voorzien van hedendaagse technieken en comfort en het zijn BEN-woningen (bijna energie neutraal).

In uitvoering:

Kallo, Callamerenstraat – bouw van 12 woningen

Het project omvat 8 halfopen en 4 gesloten bebouwingen. De woningen zijn gelegen in een mooie verkaveling en in een doodlopende straat.  Alle woningen beschikken over een inpandige garage. De woningen hebben op  verdieping telkens 3 slaapkamers, een badkamer en een toilet. Je kan het inplantingsplan Callameren hier bekijken.

Rupelmonde, Graaf Van Vlaanderenlaan – bouw van 4 koopwoningen:

Het project omvat 3 gesloten en 1 halfopen bebouwing. De woningen zijn gelegen vlakbij het centrum. Alle woningen beschikken over de mogelijkheid van een autostaanplaats. De woningen hebben op verdieping telkens 3 slaapkamers, een badkamer met toilet en een ruime zolder/berging. Je kan het inplantingsplan inplantingsplan Graaf van Vlaanderen hier bekijken.

 

 

 

 

Je komt in aanmerking voor het kopen van een sociale woning als je voldoet aan volgende voorwaarden:

Inkomensvoorwaarde
Je inkomen mag niet lager zijn dan 11.337 euro en (bedragen geldig voor 2024):

  • niet hoger zijn dan 47.460 euro voor een alleenstaande zonder persoon ten laste
  • niet hoger zijn dan 52.199 euro voor een alleenstaande met een handicap zonder persoon ten laste
  • niet hoger zijn dan 71.182 euro voor de anderen. Dit bedrag wordt verhoogd met 4.739 euro per persoon ten laste

Als het inkomen minder dan 11.337 euro is, dan nemen we het inkomen van het jaar nadien of zelfs van het lopende jaar in aanmerking.
Niet alleen het inkomen van de kandidaat-koper, maar ook dat van alle andere personen die de woning zullen betrekken, wordt 100% meegeteld.

Eigendomsvoorwaarde
Je kan je niet inschrijven op de wachtlijst als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of vruchtgebruik hebt. Je mag dus geen woning of bouwgrond bezitten, ook geen deeltje, niet in het binnenland, niet in het buitenland. Deze voorwaarde geldt voor iedereen die zich samen met jou inschrijft. Er zijn een uitzonderingen mogelijk.

Je kan tevens niet inschrijven als je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap een woning of een bouwgrond inbracht in een vennootschap.

Neem contact op met onze medewerker als je meer weten over deze voorwaarden. Stuur een e-mail naar ikwilkopen@woonpuntwaas.be of bel tussen 9u en 12u naar 03/750 95 30.

Het werkgebied van Woonpunt Waas is uitgestrekt over de 19 deelgemeenten van Sint-Gillis-Waas, Stekene, Zwijndrecht, Kruibeke en Beveren. Je kan je inschrijven voor 1 of meerdere deelgemeentes. Niet in elke deelgemeente zijn momenteel concrete bouwplannen. Een overzicht vind je bij ‘projecten’.

Per deelgemeente bestaat een wachtregister. Je kan dus wel inschrijven per deelgemeente maar niet voor één bepaald project. Deze wachtregisters zijn chronologisch opgebouwd. Wie een band heeft met de gemeente (wie hier bijvoorbeeld al een tijdje woont of werkt), krijgt voorrang. Zodra de woningen klaar zijn, worden ze aangeboden aan de eerst gerangschikte kandidaten.

Je bent verplicht de woning te bewonen gedurende een periode van twintig jaar na de aankoop ervan (bewoningsplicht). Je mag de woning ook niet verkopen binnen die termijn.

Als jij (of je erfgenamen) toch wil verkopen, dan kan de huisvestingsmaatschappij beslissen om het wederinkooprecht uit te oefenen. De verkoopprijs is dan de oorspronkelijke verkoopprijs + kosten van de koop + kosten van verbeterings- en herstellingswerken.

Als de woonmaatschappij beslist om het wederinkooprecht niet uit te oefenen, dan kan ze een vergoeding eisen van jou of je wettelijke erfgenamen.

Maak vooraf een afspraak.
Een medewerker maakt tijd voor je inschrijving. Maak vooraf een afspraak: stuur een e-mail naar ikwilkopen@woonpuntwaas.be of bel tussen 9u en 12u naar 03/750 95 30.

Wat breng ik mee?

  • identiteitskaart(en) van beide partners als je gehuwd of samenwonend bent
  • het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro per register (cash). Dit bedrag krijg je terug als je een woning koopt of als je schriftelijk laat weten dat je niet langer ingeschreven wil blijven.

Waar?
Op het kantoor van Woonpunt Waas, D. van Beverenlaan 11 te Beveren.

Plots verhinderd?
Verwittig ons op tijd. Er wacht immers een medewerker op jou.