Skip to main content

Aan de Vesten in Beveren ontwikkelde Interwaas samen met de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH) en Hof Ter Vesten bvba een verkaveling.

Deze verkaveling werd ontwikkeld rond een centrale groenzone van 1 ha.

In het masterplan voor de ontwikkeling van het woonproject ging veel aandacht naar het behouden van de bestaande ruimtelijke structuur. Zo zijn de bestaande grachten en vijver behouden. De integratie van een buurtpark van 1 ha in het project betekent een grote meerwaarde voor de ruime omgeving. Door de inplanting van de woningen rondom dit park, krijgen zo veel mogelijk bewoners zicht op de openbare groenzone.

Voor project Viergemeet heeft Interwaas via een ontwerpwedstrijd vijf architecten opgenomen in een pool om de kopers van een budgetkavel te begeleiden in hun bouwproces.

31

budgetkavels

97

sociale koop- en huurwoningen en -appartementen

120

private appartementen

Woonpunt Waas in jouw regio