Onderzoek leverde bewonings- en funeraire sporen op in de wijk Cauterhoek te Kruibeke. Ze dateren deels uit de metaaltijd, en waarschijnlijk uit de Romeinse periode en middeleeuwen.

De vondst van een grafmonument uit de bronstijd is op zichzelf al bijzonder en geeft veel inzicht in de grafrituelen en inrichting van het landschap in die periode.

Grafheuvel waren ook in latere perioden aantrekkelijke bewoningslocaties, omdat via voorouderverering een claim op het land gelegd kon worden.

De GMH bouwde er dus niet als eerste 🙂